Saturday, 15 Jun 2024

Kindlasti tasub lugeda ka ohutusest...


Lugege kindlasti enne magnetite tellimist ja kasutamist!


On mõned lihtsad ohutusnõuded, mida tuleks kindlasti silmas pidada, kui kasutate suure tõmbetugevusega magneteid või püsimagneteid üldiselt: Tahelepanu

|  Käsitle suure tõmbetugevusega magneteid erilise ettevaatlikusega, et ära hoida tõsiste vigastuste tekkimine;

|  Neodüüm magnet on rabe. Suure tõmbetugevusega magnetid võivad teineteise poole tõmbudes puruneda, laiali paiskuvad killud võivad vigastada Sind ja kõrvalseisjaid:

| Magneteid käsitledes on soovitav kasutada kaitseprille ja kindaid:

| Ära aseta mitte mingil juhul kätt kahe magneti vahele või magneti ja magnetiseeruva pinna vahele;

| Ära aseta magnetit seadmete ligi, mis on tundlikud tugevale magnetväljale (nt. arvutiseadmed, monitor, televiisor, pangakaart, meditsiinilised seadmed, jne);

| Ära anna magneteid väikeste laste kätte. Suure tõmbetugevusega magnetid võivad lapsele tugevaid füüsilisi vigastusi tekitada. Väiksemad magnetid võivad lapsed mänguhoos kogemata alla neelata ning ninna või kõrva toppida;

| Neodüüm magneteid ei tohi põletada, kuna põletamisel tekkiv suits on mürgine;

 

Ostes amagnet.eu lehelt magneteid või magnettooteid kinnitate te sellega, et olete eelpooltoodu hooliklat läbi lugenud ning arusaanud.

AMAGNET OÜ ei võta vastutust võimalike kahjude ja vigastuste eest, mis võivad tekkida magnetite valel või hoolimatul käsitlemisel.